Voorstelling Isabelle

permanente make-up artist

Kies voor een positieve permanente make-up ervaring.

Het aanbrengen van permanente make-up is meer dan een lijntje trekken of vakjes inkleuren. Het is een esthetisch vakmanschap met passie en perfectie. Isabelle streeft ernaar uw natuurlijke schoonheid te accentueren en eventuele kleine onvolkomenheden te corrigeren.

Haar visie op permanente make-up is dat deze op een veilige en hygiënische wijze zo natuurlijk mogelijk aangebracht dient te worden. Tijdens een aftastende gesprek wordt er niet alleen nagegaan of je een geschikte kandidaat bent, maar kan Isabelle ook advies geven over wat er bij jou zou passen.

De precieze kleur, de plaats en de stijl van de pigmentering worden uitvoerig besproken, en alle eventuele ingrepen worden eerst met gewone make-up voorgetekend. Aan de hand van dat voorbeeld wordt vastgelegd wat je wil, waar je het wil en hoe het er precies moet uitzien. Pas als je honderd procent tevreden bent, gaat Isabelle over tot de eigenlijke behandeling. Deze voorbereidende fase is uitermate belangrijk voor een positieve permanente make-up ervaring.

wenkbrauwen  |  lippen  ogen